Jak wykorzystać storytelling do zarządzania komunikacją wewnątrz firmy?

Ten artykuł jakiś czas temu był publikowany w Magazynie Marketing Online, a dzisiaj jego premiera na moim blogu.

Podstawowym błędem, jaki często popełniają właściciele firm, jest zakładanie, że jej pracownicy to tylko narzędzie do rozwiązywania problemów, a jej wartość definiuje tylko konsument.

 

Problem polega na tym, że konsument nie będzie w stanie utożsamić się z wartością Twojej firmy, jeśli Ty wcześniej nie przekazałeś wartości jej marki swoim pracownikom.

 

Jeśli Twoi pracownicy nie wiedzą, na czym polega wyjątkowość marki, dla której pracują, to w oczach konsumenta jesteś kolejną firmą z nieprzemyślanymi wartościami.

 

Najważniejszym ambasadorem marki firmy jest Twój pracownik. To on będzie kluczem do uzyskania wiarygodności Twojego biznesu. Jego sposób mówienia o firmie, opowiadanie o niej historii, skupianie się na realizowaniu celów, jakie przed nim stawiasz.

 

Storytelling może Ci pomóc w tym, żeby Twój pracownik zanim opowie o Twojej firmie, miał przekonanie do marki, którą reprezentuje.

 

OPOWIEŚĆ O TWOJEJ FIRMIE POZWALA ZROZUMIEĆ SEDNO JEJ WARTOŚCI

Od zarania dziejów, opowieści wpływają na budowanie więzi między ludźmi. Sprawiają, że słowa czyjegoś doświadczenia stają się doświadczeniem nas samych. Uzupełniają naszą wiedzę o przekazywane przykłady z życia. Pokazują, że poprzez ich słuchanie i wyciąganie wniosków kształtujemy siebie i swoje poglądy.

 

To dlatego w firmach należy stosować storytelling, żeby poprzez opowiadanie historii wskazać pracownikom, na jakich wartościach opiera się ich marka. Samo powiedzenie komuś, że najważniejszą wartością Twojej firmy jest innowacyjność, niczego o Twojej firmie nie powie. Jeśli jednak Twoja historia zobrazuje taką wartość, masz pewność, że Twój zespół zrozumie jej znaczenie.

CELE STORYTELLINGU W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ 

WEWNĘTRZ FIRMY

 

NAZWA CELU  OMÓWIENIE
UMOCNIENIE WARTOŚCI MARKI Poprzez opowiadanie historii z życia firmy, które wpływają na rozumienie jej wartości.
UMOCNIENIE RDZENIA OPOWIEŚCI FIRMY Poprzez stworzenie jednolitego przekazu, na każdym szczeblu zarządzania firmą.
BUDOWANIE SPÓJNOŚCI Najważniejsza historia firmy opowiadająca o jej mocnym dlaczego może tę spójność zbudować. Spójność pomiędzy tożsamością firmy, a tym, jak postrzegają ją na zewnątrz.
PODKREŚLENIE ETAPÓW ROZWOJU FIRMY Poprzez opowieści budujące świadomość pracowników w zakresie etapów rozwoju firmy, przeszkód, jakie stoją przed nią i pracownikami, ludzi którzy wpływają na firmę itd.
UMOCNIENIE WIZJI I MISJI TWOJEJ FIRMY Poprzez komunikację wewnętrzną, która ma na celu opowiadać o tym, co jest przesłaniem firmy, jaką Twoja firma ma wizję, na czym opiera się jej sedno.
WZMOCNIENIE RELACJI WEWNĄTRZ FIRMY Poprzez opowiadanie historii opartych na doświadczeniach innych.
UMOCNIENIE AUTORYTETÓW LIDERÓW I PRZYWÓDCÓW Poprzez opowiadanie historii mających na celu poznanie i zrozumienie działań liderów i wartości firmy.

 

 

JAKIE OPOWIEŚCI POMAGAJĄ W DOBRYM ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ WEWNĄTRZ FIRMY?

TYP OPOWIEŚCI ZASTOSOWANIE PAMIĘTAJ
GENEZA POWSTANIA FIRMY np. przy organizowanych spotkaniach rekrutacyjnych, integracyjnych, wprowadzaniu pracownika do organizacji, określaniu celów i strategii. Buduj swoją historię nie tylko poprzez wskazanie, kiedy powstała firma, ale opisz dokładnie drogę, jaką musiała pokonać, by stać się marką, taką jak dziś.
WARTOŚCI I PRZEKONANIA np. przy organizacji eventów, budowaniu ofert marketingowych, spotkań rekrutacyjnych, tłumaczeniu błędów popełnianych przez pracowników, komunikowaniu obowiązków. Buduj swoją historię nie poprzez wyliczanie wartości, na jakich zbudowana jest firma, tylko poprzez przytaczanie konkretnego doświadczenia, z którego wynika przynależność do danej wartości.
KU PRZYSZŁOŚCI np. przy komunikowaniu planów, jakie założyłeś w firmie, celów do spełnienia. Opowiadaj o tym, dokąd zmierza Twoja firma. Jaką ma wizję rozwoju.
KOMUNIKACJA ZMIANY np. przy komunikowaniu celów, wyników pracowników, komunikowaniu zmian w firmie. Możesz opowiedzieć historię bohatera, której treść pozwoli zrozumieć nadchodzące zmiany. Buduj historię opartą na konkretnym problemie bohatera, konflikcie w jaki przez to popada, stawki, jaką za to zapłaci i przemiany, jaka się w nim dokona, która będzie komunikowała np. pogodzenie się z koniecznością zmiany.
WYJĄTKOWI PRACOWNICY np. przy komunikowaniu wyników, wręczaniu nagród, opowiadaniu o kulturze firmy, rekrutacjach, zamianach w firmie, tworzeniu oferty. Staraj się budować historię, której celem będzie utożsamienie się z takim pracownikiem, uznanie dla jego wyjątkowości.
CASE STUDY np. przy komunikowaniu usług i produktów, obowiązków, zmian, strategii firmy, strategii firmy, celów, wartości, odwołań do pracowników. W tym przypadku możesz opowiedzieć historię o sobie, obecnych i byłych pracownikach lub pokazać jak działa produkt w kontekście, o którym opowiadasz. Możesz stworzyć historię związaną z marką konkurencyjną.
OPOWIEŚCI LIDERA np. przy komunikacji zmian, wartości firmy, udzielaniu informacji zwrotnej, obrazowaniu swoich mocnych i słabych stron. Opowieści lidera, będą polegać na tym, żebyś tłumaczył swoje zachowania, decyzje, zmiany historią, która pokazana za pomocą case study będzie drogowskazem dla innych.
OPOWIEŚĆ EDUKACYJNA np. przy prezentacji produktu, wartości, historii działań, komunikacji celów, potrzeb, oczekiwań, analizie konkurencji, statystyk, danych rynkowych etc. Storytelling może wpłynąć poprzez edukowanie na przekonanie do Twoich produktów, usług i celów, jakie stawiasz przed pracownikami.
MAŁA RZECZ, KTÓRA ZMIENIŁA WSZYSTKO np. przy prezentacji produktu, komunikacji celów, zmian, oceny wyników firmy. Najważniejszy w tym typie historii jest jej potencjał edukacyjny, a czasem też motywujący. Jak w przypadku małego kroku – warto opowiedzieć o czymś, co jest bardzo proste do wdrożenia, a jednocześnie przynosi dużo dobrego.
ZMIANY RYNKOWE np. przy komunikacji zmiany, analizy konkurencji, prezentacji produktu etc. Skup się na emocjach i odczuciach. Wyciągnij wnioski i podziel się swoją obserwacją, która może wpłynąć na przeprowadzenie np. jakiejś zmiany w firmie, bo innym się udało ( statystyka, dane z rynku) etc.
POKAZANIE PROCESU TWÓRCZEGO np. przy prezentacji usługi, produktu. Opowiedz o tym, jak wyglądał proces twórczy powstania Twojej usługi czy produktu.
BEZ HAPPY ENDU np. przy prezentacji produktu, analizie konkurencji, komunikacji celów. Stwórz opowieść, która będzie przykładem niepowodzenia w firmie. Dzięki temu nowość, będąca usprawnieniem w jakiejś dziedzinie, którą zaproponujesz, będzie lepiej postrzegana przez pracownika.

 

 

STORYTELLING BUDUJE RELACJE I WIEDZĘ O PRACOWNIKACH

Jeśli dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, że potrzebujesz inspiracji do tworzenia historii, największą stanowią Twoi pracownicy.

 

Uczyń z nich bohaterów historii o firmie, wyróżnij ich poprzez odpowiedzialność, za to co robią. Pokaż im, że Twoje zarządzanie firmą, nie polega tylko na opinii kierownika działu. Nic tak nie porusza ludzkiej wyobraźni jak opowieści. Nie musisz ich wymyślać na siłę, Twój zespół jest nośnikiem największych danych o firmie.

 

Podstawowym błędem zarządzających firmą jest to, że nie dają swoim pracownikom pola do budowania opowieści. Nie dają im możliwości na wspólne budowanie wartości firmy, nie dają im się wypowiedzieć. Nie zadają pytań.

 

Jak często rozmawiasz ze swoimi pracownikami o firmie? Nie chodzi mi o przedstawienie kolejnej tabeli wyników w prezentacji. Ile razy zdarza Ci się rozmawiać z pracownikiem o tym, co myśli o Twojej firmie?

 

Wiesz jak Twoi pracownicy mówią o firmie? O czym rozmawiają w przerwie? Jak podchodzą do zmian? Jak komunikują swoją przynależność do firmy?

 

Te pytania rodzą Ci wiedzę na temat tego, co możesz ulepszyć w swoim działaniu. Jak możesz powiększyć znaczenie Twojej organizacji.

 

Jeśli nie jest dla Ciebie ważne, co myśli Twój pracownik, to moim zdaniem nie zbudujesz spójności pomiędzy tożsamością firmy, a jej wizerunkiem.

 

 

PODSUMOWANIE

 

Jeśli w Twojej firmie nikt o niej nie opowiada, nie zna znaczenia jej marki, nie potrafi powiedzieć skąd wynika jej misja, wartości, przekonania, to trudno Ci będzie zbudować skuteczny model zarządzania firmą.  Trudno Ci będzie przekonać Twojego klienta do tego, że Twoja firma ma markę. Bo jeśli Twój pracownik nie jest do niej przekonany, to nie przekona się do niej także klient.

 

Jeśli nie opowiadasz swoim pracownikom o motywach swojego działania i przekazujesz tylko informacje, że coś jest czarne albo białe – to nie przekonasz swojego pracownika do tego, że to ważne. Nie zbudujesz autorytetu.

 

Jeśli nie opowiadasz pracownikom o swoich produktach, nie pokazujesz jak powstały, nie opisujesz ich wartości i podajesz  tylko suche dane i statystyki, Twój pracownik będzie taką samą wizytówką informacji na zewnątrz.

 

TO, CO CHCESZ OSIĄGNĄĆ W SWOJEJ FIRMIE ZALEŻY OD RELACJI Z TWOIM PRACOWNIKIEM. RELACJE BUDUJE SIĘ POPRZEZ ZNAJOMOŚĆ CZYJEGOŚ DOŚWIADCZENIA. W TYM WŁAŚNIE MOŻE CI POMÓC OPOWIADANIE HISTORII.