Regulamin newslettera

Witaj podróżniku, zapraszam do kosmicznej podróży po zasadach kierowania do Ciebie newslettera. Regulamin newslettera ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, które zawierają do niego odniesienie. Oto instrukcja lotu kosmicznego.

Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Marta Idczak i jestem Kapitanem Statku ST-38. Pełna dane statku kosmicznego to STATEK ST-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań, NIP: 5140197206. Możesz skontaktować ze mną mailowo st38@martaidczak.com lub telefonicznie: 533659337. 

Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron świadczę usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter oraz umożliwiam Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. 

1. Przydatne definicje

Na potrzeby działania Statku St-38, przyjmijmy parę definicji:

 

 • Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Kapitana, umożliwiający zapis do usługi Newsletter;
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kapitana na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczania Materiałów;
 • Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej;
 • Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów;
 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 • Serwis – strona internetowa pod adresem www.martaidczak.com oraz wszystkie jej podstrony;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 • Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 • Użytkownik – To Ty, bez znaczenia czy jesteś osobą fizyczną, osobą prawną, Marsjaninem czy pracujesz w NASA. Pamiętaj, że Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Musisz mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Jako Kapitan jestem uprawniona do weryfikacji Twojego wieku.

2. Zasady działania w serwisie

 1. Regulamin newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia eny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu
 3. Na potrzeby Regulaminu newslettera, jako Kapitan podaję swoje dane kontaktowe:
 • adres pocztowy: STATEK ST-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań; 
 • adres poczty elektronicznej: st38@martaidczak.com
 • numer telefonu: 533659337.
 1. Pamiętaj, że informacje podane na stronie internetowej Serwisu na temat usługi Newsletter nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu,  udostępniam Regulamin newslettera w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu (w tzw. menu dolnym) oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter pojawia się link, za pośrednictwem którego zostaniesz przekierowany do treści Regulaminu newslettera. Jako Użytkownik w każdej chwili możesz utrwalić  jego poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie ze strony Serwisu.

3. Wymagania techniczne dla użytkownika

 1. Możesz korzystać z Newslettera pod warunkiem, że będziesz przestrzegać:
  1.  zasad określonych w Regulaminie newslettera;
  2. obowiązujących przepisów prawa;

a także nie będziesz zakłocać funkcjonowania przestrzeni kosmicznej oraz funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.

 1. Aby korzystać z Serwisu oraz Newslettera musisz spełnić minimalne wymagania techniczne (zakładam, że skafander oraz kask już masz). Musisz:
  • posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internet, wyposażone w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
 • zainstalować na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Pamiętaj, że – podobnie jak w kosmosie – korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. 
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa jako Kapitan podejmuję środki techniczne, organizacyjne i prawne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuję środki służące zapobieganiu, pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Zapewniam bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

4. Umowa czyli wejście na pokład Statku

 1. Umożliwiam każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 2. Użytkownik zawiera ze mną jako Kapitanem umowę o dostarczenie treści cyfrowych. w ramach której jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu newslettera — usługa Newsletter. 
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za  cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu newslettera — Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę. 

 

5. Usługa Newsletter

 1. Świadczę Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, zostaniesz poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuję się” lub innego podobnego. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie na wskazany przez Ciebie adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego potwierdzasz zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów. 
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newsletter. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi. 
 4. Nie przyjmujemy Kosmitów. Pamiętaj, że chcąc skorzystać z usługi Newsletter musisz podać prawdziwe dane osobowe podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w VI pkt 2 Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 5. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Kapitanowi Statku. 
 6. Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Daj po prostu znać Kapitanowi, rozwiążemy problem. Wystarczy, że: 
 • skorzystasz z aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Anulowanie miejsca na tej planecie” lub innego podobnego;
 • dasz znać o swojej decyzji w formie elektronicznej na adres: st38@martaidczak.com lub w formie papierowej na adres: STATEK ST-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań.  
 1. Pamiętajj, że korzystająv z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Jako Kapitan zastrzegam sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformuję Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 • umożliwienia Ci udziału w webinarze lub szkoleniu online; 
 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych, informowania o promocjach i ofertach.

 • z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi newsletter; 
 • dostarczenia treści cyfrowych;
 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość; 
 • przesyłania do Ciebie moich ofer handlowych;
 • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
 • założenia i zarządzania kontem Użytkownika dostępnego w Serwisie;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość; 
 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.

 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenia baz danych;
 • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą “martaidczak”, obsługi strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą “Statek ST-38 Marta Idczak”, obsługi strony internetowej w portalu LinkedIn pod nazwą “Marta Idczak”, obsługi grupy na Facebooku “Storytelling i komunikacja marki w social mediach” i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;
 • kierowania reklamy na stronie internetowej; 
 • kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera, 
 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
 • badania skuteczności realizowanych kampanii sprzedażowo-reklamowych; 
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;
 • przechowywania nieopłaconych zamówień;
 • ochrony moich praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, sposobu korzystania z konta, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania określonych faktów. 

6. Dostarczanie treści w zamian za cenę

 1. Są Użytkownicy, którzy nie chcą lecieć statkiem kosmicznym, ale chcą uzyskać materiały przekazywane podczas lotu. Jeżeli to właśnie Ty i chcesz zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, to nic straconego. Masz możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny (PLN).  Wystarczy, że napiszesz na adres: st38@martaidczak.com, wskazując, że wolisz płacić w PLN niż podawać swoje dane osobowe. 
 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
 3. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, przedstawię Ci Regulamin sprzedaży lub udostępnię dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 

7. Zgłaszanie nieprawidłowości Statku

 1. Lot w kosmos to nie żarty. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu możesz złożyć reklamację:
 • w formie papierowej na adres pocztowy: STATEK ST-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań. 
 • w formie elektronicznej na adres: st38@martaidczak.com
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Jako Kapitan zalecam się podanie w opisie reklamacji informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 2. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Otrzymasz ode mnie odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowałeś reklamację, chyba że wskażesz inaczej. 
 3. Wszystkie sprawy staram się rozwiązać polubownie i wyrażam zgodę na pozasądowe sposony rozpatrzywania sporów. 
 4. Jeżeli jesteś konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Jako konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

8. Dane osobowe i pliki cookie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii, znajdują się w Polityce prywatności.

9. Zmiana zasad panujących na Statku

 1. Jako Kapitan w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy (ziemskie i kosmiczne), prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera. 
 2. Jestem uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 
 • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na mnie jako Kapitana obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;
 • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera — w zakresie, w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na mnie jako Kapitana obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;
 • wprowadzenie przeze mnie nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;
 • wprowadzenie przeze mnie nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem — w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.
 1. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 2. Spokojnie. Poinformuję Cię o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach. 
 3. W przypadku usługi Newsletter poinformuję Cię o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 
 1. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera możesz mi zgłosić, że nie akceptujesz wprowadzonych zmian. Twoje oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.
 2. Pamiętaj, że w przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

10. Na koniec

 1. Umowy zawierane są w języku polskim oraz w oparciu o prawo ziemskie – przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza Twoich praw, w tym praw Użytkowników o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin newslettera wchodzi w życie w dniu 10.04.2023 r.