KONSULTACJA PRZEMÓWIENIE PUBLICZNE - MARTA IDCZAK - STATEK ST-38